Onze werkwijze

Werkwijze

1 – Kennismakingsgesprek

Alvorens men een opdracht toekent is er eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de wensen van de opdrachtgever(s), verwachtingen en budget. De bestaande situatie wordt in kaart gebracht. Na dit gesprek zullen we vrijblijvend, zonder dat daar kosten aan zijn verbonden, inzicht geven in de werkzaamheden voorzien van een bijbehorende kostenraming. Bij een eventuele ·klik· kunt u overgaan tot de volgende fase.

2 –  Schetsontwerp

De wensen van de opdrachtgever(s), worden geanalyseerd en onderzocht. De schetsen of 3D beelden die we presenteren geven een inzicht in de globale indeling. Het bevat nog geen technische specificaties en materialisering. Het is gebruikelijk dat we meerdere voorstellen presenteren. Dialoog zien we als belangrijk middel om tot de juiste keuze te komen. Als er een akkoord wordt bereikt dan gaan we over tot het definitief ontwerp. Voor elke fase kan afzonderlijk opdracht gegeven worden.

3 – Definitief ontwerp

De gemaakte keuze uit het schetsontwerp wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp, voorzien van technische tekeningen, 3D voorstellen en een omschrijving van kleuren en materialen. In deze fase worden de offertes voor de uitvoering aangevraagd bij verschillende aannemers en leveranciers. Als interieurarchitect zullen we ook advies geven bij de keuze van de uitvoerende partij. Deze offertes zijn niet definitief en kunnen soms hoger oplopen bij onvoorziene kosten. Het is altijd verstandig om ten aanzien van de bouwkosten een marge te hebben.

 4 – Uitvoering en oplevering

In deze fase wordt de uitvoering van het interieurproject, planning en kwaliteit gecontroleerd. Op vaste tijdstippen zal er overleg zijn met de uitvoerende partij. Alvorens er oplevering plaatsvindt, zullen we samen met de aannemer het geleverde werk controleren. Indien er gebreken worden geconstateerd worden deze eerst opgelost. Als de eventuele gebreken zijn opgelost dan is de officiële oplevering een feit.

Honorering

De honorering van de verschillende fases en totaalproject wordt bepaald op grondslag van een percentage van de bouwkosten of op basis van een uurtarief. Als opdrachtgever krijg je na het kennismakingsgesprek een helder overzicht van deze kosten.

Strategie

Planning

Design

Uitvoering